Oferta de servizos

 

Área de Recursos Mariños

Avaliación de recursos mariños tanto en substratos rochosos como en substratos sedimentarios.
Avaliación e estudo do estado reprodutivo dos recursos mariños.
Análise do crecimento de especies mariñas cultivadas: Avaliación dos efectos das condicións de cultivo.
Cultivos larvarios e de invertebrados mariños.

Área de Avaliación da Contaminación Mariña

Determinación da presenza e concentración de metais, Zn, Cd, Pb, Cu, en augas.
Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) e compostos organoclorados (Plaguicidas e PCBs) en sedimentos e organismos mariños.
Análise químico, toxicolóxico e biolóxico das augas.
Avaliación integral da contaminación mariña costeira.

Área de Evaluación Medioambiental

Cuantificación da produción e biomasa dos ecosistemas mariños.
Análise integrado dos ecosistemas mariños para a súa aplicación a estudos de conservación e impacto.
Análise das redes tróficas mediante isótopos estables.
Estudo e análise do impacto de especies invasoras e do cambio climático nos ecosistemas mariños.

Divulgación e Cursos

Avaliación do impacto e calidade ambiental.
Contaminación mariña, especies invasoras e cambio climático.
Explotación sostible de recursos mariños.
Deseño experimental e análise de datos.