Close

Servizos

Área de Recursos Mariños

 • Avaliación de recursos mariños tanto en substratos rochosos como en substratos sedimentarios.
 • Avaliación e estudo do estado reprodutivo dos recursos mariños.
 • Análise do crecemento de especies mariñas cultivadas: Avaliación dos efectos das condicións de cultivo.
 • Cultivos larvarios e de invertebrados mariños.

Área de Avaliación da Contaminación Mariña

 • Determinación da presenza e concentración de metais, Zn, Cd, Pb, Cu, en augas.
 • Determinación de hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) e compostos organoclorados (Plaguicidas y PCBs) en sedimentos e organismos mariños.
 • Análise química, toxicolóxico e biolóxico das augas.
 • Avaliación integral da contaminación mariña costeira.

Área de Avaliación Medioambiental

 • Cuantificación da produción e biomasa dos ecosistemas mariños.
 • Análise integrada dos ecosistemas mariños para a súa aplicación a estudos de conservación e impacto.
 • Análise das redes tróficas mediante isótopos estables.
 • Estudo e análise do impacto de especies invasoras e do cambio climático nos ecosistemas mariños.

Divulgación e Cursos

 • Avaliación do impacto e calidade ambiental.
 • Contaminación mariña, especies invasoras e cambio climático.
 • Explotación sustentable de recursos mariños.
 • Deseño experimental e análise de datos.