Close

Logros

Talleres

Bioloxía da navalla e a súa aplicación á xestión pesqueira – Xornada para pescadores/as e mariscadores/as na ECIMAT (decembro 2017)

Xornada marisqueo e furtivismo – (06 outubro 2017) Ames, Federación Galega de Confrarías de Pescadores

 • The Ecosystem Approach to small-scale Fisheries: concepts and application. Curso de Formación Avanzada, Programa de Doutoramento do Campus do Mar Campus do Mar, Universidade de Vigo (16-22 Mayo 2018). Coordinador e Docente: G. Macho.
 • Sampling theory and survey design. Curso de Grado “Artic Aquatic Ecosystems 2018”., Greenland Institute of Natural Resources, Aarhus University (23 Maio 2018). Docente: A. Nogueira.
 • Towards an Ecosystem Approach for Fisheries Management. Curso de Grao “Artic Aquatic Ecosystems 2018”., Greenland Institute of Natural Resources, Aarhus University (23 Mayo 2018). Docente: A. Nogueira.
 • The role of positive species interactions in sustaining and restoring the biodiversity of temperate coasts under future climate scenarios (POSTCLIMA). Euromarine workshop, Pisa, Italia (3-5 Julio 2017). C. Olabarria.
 • Reunión do ICES Working Group on Resilience and Marine Ecosystem Services (WGRMES). Instituto de Investigaciones Marinas – CSIC, Vigo, España (12-14 July 2017). Co-chair: G. Macho.
 • Evaluación e xestión dos recursos pesqueiros e marisqueiros. Curso de Formación Avanzada, Programa de Doutoramento do Campus do Mar Campus do Mar, Universidade de Vigo (13-17 Novembro 2017). Coordinador e Docente: G. Macho.
 • Reunión do ICES Working Group on Resilience and Marine Ecosystem Services (WGRMES_2013/2MA/ SSGHIE04). Universidade de Porto, Porto, Portugal (13-15 de Xunio 2016). Co-presidente. G. Macho.
 • Organización e impartición do “I Obradoiro sobre a bioloxía da navalla e a súa aplicación a xestión pesqueira: uso de técnicas sinxelas para coñecer o estado reprodutivo”. Estación de Ciencias Mariñas de Toralla, (16 de Marzo de 2016). G. Macho, A. Hernández.
 • Evaluación de Pesquerías pobres en datos e o seu aplicación á xestión. Entidade organizadora: Environmental Defense Fund (EDF) e World Wide Fund for Nature (WWF). Madrid (17-19 Maio 2016). G. Macho.
 • Enfoque ecosistémico en pesquerías de pequeña escala: concepto e aplicación. Curso de Formación Avanzada, Programa de Doutoramento do Campus do Mar Campus do Mar, Universidade de Vigo (20-23 Xuño 2016). Coordinador e Docente G. Macho.
 • Ponencia oral invitada: Impacto de eventos extremos de salinidade e temperatura en ameixas e croque. XIX Foro dos recursos mariños e da acuicultura das rías galegas, Universidade de Santiago de Compostela (6-7 Octubre 2016). G. Macho.
 • Taller Iniciativas para a sostenibilidade da pesca. World Wide Fund for Nature (WWF). Madrid (1-2 Decembro 2016). G. Macho.
 • Seminario Evaluación da pesquería do pulpo en Galicia 2016. Federación Galega Confrarías de Pescadores (FGC) e Organización Productores Artesanales de Galicia (OPAGA). Santiago de Compostela (14-15 Outubro 2016). G. Macho.
 • Colaborador ea organización do 2º Foro Asistencias Técnicas de Confrarías de Pescadores de Galicia: ATs e investigación. Entidade organizadora: World Wide Fund for Nature (WWF) (26 Xuño 2015). Santiago de Compostela, España. G. Macho.
 • Reunión do ICES Working Group on Resilience and Marine Ecosystem Services (WGRMES_2013/2MA/ SSGHIE04). CETMAR, Vigo (12-13 de Marzo 2015). Organizador e Co-presidente. G. Macho.
 • A pesquería do pulpo no noroeste peninsular (España e Portugal): situación actual, retos e perspectivas. GAP – Connecting Science Stakeholders and Policy & World Wide Fund for Nature (WWF) (24-25 Xaneiro 2015). Santiago de Compostela. G. Macho.
 • Participación en Working group on ecosystem Science and assessment, 8th WGESA Meeting, NAFO Headquarters, Halifax (17-26 Novembro 2015 ToR 3.1. Progres son multispecies and ecosystem analyses). A. Nogueira.
 • Asesoramento científico técnico para a evaluación e xestión de pesquerías de pequena escala. Curso de Formación Avanzada, Programa de Doutoramento do Campus do Mar. Campus do Mar, Universidade de Vigo (14-18 Decembro 2015). Coordinador e Docente G. Macho.
 • Ponencia e taller na cofradía de Aguiño dirigido ás asistencias técnicas de Aguiño e Cambados para estimar a talla de primera madurez da navalla na Ría de Arousa. Aguiño, Novembro 2013. Docente A. Hernández.

Organización de congresos/conferencias

 • XIX Seminario Ibérico de Química Marina (SIQUIMAR). Vigo (20-22 Junio 2018). O. Nieto.
 • VI Simposio Internacional de Ciencias del Mar (ISMS). Vigo (20-22 Junio 2018). B. Castro.
 • Campus do Mar International Science Conference (20-22 Junio 2018). Vigo. E. Vázquez.
 • Campus do Mar International Science Conference (Noviembre 2016). Vila Real. Portugal. E. Vázquez.
 • 2014 International Meeting on Marine Research. Portugal (10-11 Julio 2014). E. Vázquez.
 • Mollusca 2014. El encuentro de las Américas. México (22-27 Julio 2014). J.S. Troncoso.
 • World Malacological Congress. Azores (21-27 Julio 2013). J.S. Troncoso.
 • Internatinal Symposium in Marine Science 2012.. Cádiz (Enero 2012). J.S. Troncoso.
 • XV Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina. Alicante (Septiembre 2012). C. Olabarria.
 • XVI Simposio Ibérico de Estudios de Biología Marina. Alicante (6-10 Septiembre 2010). E. Vázquez, C. Olabarria.
 • II International Symposium in Marine Sciences (ISMS09). Vigo (Abril 2009). J.S. Troncoso, J. López..

Patentes concedidas

Titular: R. Beiras García Sabell, L. Vidal Liñán, J.D. Bellas Bereijo, Ó. Nieto Palmeiro

Denominación: Dispositivo sumergible de fondeo de mejillones para el análisis de la contaminación marina

Entidad titular: Universidade de Vigo

Data de solicitude: 01/02/2017

Data de concesión:

Período de vixencia:

Titular: E. Paredes; J.Bellas; R.Beiras

Denominación: Procedimiento para la criopreservación de embriones de erizo de mar y bioensayo asociado

Entidad titular: Universidade de Vigo

Data de concesión: 07/07/2016

Período de vixencia: Dende o 07/07/2014 ata o 07/07/2034

Titular: J. Bellas; R. Beiras.

Denominación: Procedimiento para la avaluación de la eficacia de compostos anti-incrustantes o antifouling mediante el bioensayo del asentamiento larvario de ascidias.

Entidad titular: Universidade de Vigo

Data de concesión: 01/04/2011

Período de vixencia: Dende o 21/04/2008 ata o 21/04/2028

Spinoff – Hydrosphere

Spinoff – BlueStrcture